Každý klient dostáva na vstupe identifikátor, čo je náramok so zabudovaným RFID čipom. Pri vydaní resp. predaji vstupného sa ku náramku – jeho identifikačnému číslu, otvorí účet hosťa s prednastaveným povoleným limitom na nákup tovarov a služieb v celom areáli.

Na základe náramku si klient pridelí skrinku v elektronickej šatni a túto môže používať až do odchodu z areálu. Prideľovanie skriniek je dynamické, systém pridelí prvú voľnú skrinku v skupine skriniek, ktorú riadi spoločný skrinkový terminál. V prípade, že v danej sekcii už nie je voľná skrinka klient si nájde skrinku v inej časti šatne. Pri výstupe sa náramky vracajú v pokladni, kde prebehne záverečné zúčtovanie pobytu a klienti dostávajú jednorázový lístok na výstup s čiarovým kódom.

ESOK aquaparku je možné rozdeliť na niekoľko základných modulov: