• online systém – okamžitá možnosť nastavenia a zmeny prístupových práv
  • dvere
  • brány
  • bráničky
  • turnikety
  • závory
  • povolenie prístupov do zón alebo cez konkrétne zariadenia