• Parkovacie systémy Aquaparky, športoviská, rekreačné a kultúrne zariadenia
    hotelovy, administratívne i obchodné centrá

  • LonPark parkovacie systémy KASCOMP maximálna flexibilita v riadení komerčných parkovísk

  • Administratíva, priemysel, obchod Ponúkame systémy na správu veľkých i malých (firemných) parkovísk

LonPark

parkovací systém

je schopný pokryť potreby každej prevádzky od jednoduchej vyhradenej parkovacej plochy až po zložité parkovanie veľkých komplexov. V závislosti od potreby prevádzkovateľa je možné systém upraviť na mieru a tak dosiahnuť aj cenovú dostupnosť parkovacieho systému. Výhodou LonPark systému je jeho otvorenosť a rozširovateľnosť takže ak sa zmenia potreby prevádzkovateľa je možné systém ľahko rozšíriť o nové zariadenia.

Firemný parking

Menší cenovo nenáročný systém bez spoplatnenia, ktorý vám umožní sprístupniť parkovisko len vybratým zákazníkom.

Hotelový parking

Systém umožnujúci kontrolovaný prejazd a spoplatnenie parkovacieho miesta rezidentom, klientom hotela i náhodným návštevníkom.

Rozsiahly parkovací systém

Podporujúci prechod medzi kontrolovanými zónami, umožňujúci rezidenčný i spoplatnený vstup zvládajúci i krátkodobý nával.
  • Bezobslužný spoplatnený prejazd Výrazné úspory nákladov na obsluhu a kontrolu parkoviska.
    Novinka na trhu.

KasComp

Charakteristika a moduly parkovacieho systému LonPark

Parkovanie

Úplná kontrola parkovania vrátane časovej kontroly, spoplatnenia, prepojenia na recepciu a zonálneho prístupu

Platobný automat

Bezobslužná platba kartou alebo hotovosťou s automatickým výpočtom ceny

Riadenie prístupu do budov a areálov

online systém s okamžitou možnosťou nastavenia a zmeny prístupových práv pre dvere, brány, turnikety a závory

Prepojenie hardvéru na softvér tretích strán

Asseco - Horec, Alto - Hores, Inspire, Luxart - Member Pro

Čipové karty s potlačou

Dodávame čipové karty s plnofarebnou potlačou, softvérovými aplikáciami i s prepojením na databázy klientov

Parkovacie lístky

Dodávame kompletný spotrebný materiál pre všetky typy prístupov a spoplatnenia parkovísk
  • Riadenie parkoviska na kľúč Dodávame kompletné systémy vrátane ich následného servisu
    údržby a upgrade podľa potrieb