Hotelové zámky ON LINE

ON LINE systém v sieti LonWorks

Každá izba má samostatnú čítačku kariet pripojenú na riadiaci kontrolér izby, ktorý ovláda elektrický zámok dverí. Elektrický zámok je umiestnený do zárubne dverí. Zámok alebo dvere môžu mať spínač otvorenia dverí. Všetky riadiace jednotky sú v sieti LonWorks a sú pripojené na riadiaci program na recepcii hotela. ID kódy kariet, ktorým bol pridelený vstup do izby sa zapíšu do pamäte kontroléra a tento im otvára izbu a zaznamenáva jednotlivé udalosti (otvorenie resp. blokovanie) do databázy udalostí. Karta hosťa je platná až kým ju riadiaci software nevymaže z pamäte riadiacej jednotky izby. Karty sa rušia pri odchode hosťa alebo automaticky po uplytnutí času platnosti. Okrem kariet hostí má systém karty pre upratovačky, ochranku a manažment hotela. Pre jednotlivé typy kariet sa dajú nastaviť práva prístupu po poschodiach, sekciách ale aj karta manažéra, majiteľa na všetky izby hotela.

Výhody on-line systému :

 • dokonalá evidencia všetkých udalostí – otvorenie, blokovanie, otvorenie bez karty
 • jednoduchá servisovateľnosť z jedného miesta – z recepcie
 • vysoká bezpečnosť, možnosť rozpoznania otvorenia dverí bez karty – ALARM
 • informácia o prítomnosti hosťa na izbe pri použití čítačky karty v izbe – “power saver”
 • možnosť signalizácie stavu izby pomocou LED – obsadená, neuprataná, voľná, blokovaná
 • do dverí sa môže montovať bežná zámková vložka potom má každá izba aj kľúč
 • cenovo prístupná RFID karta typu “read only” – systém potrebuje len ID karty

Hotelová izba-klimatizácia HVAC

Riadenie teploty v izbe – HVAC

Rozšírením riadiacej jednotky izby, ktorá riadi prístup hosťa do izby o modul HVAC je možné po sieti LonWorks nastavovať a regulovať teplotu v izbe. Riadiaca jednotka priamo ovláda ventil teplej a studenej vody na jednotke vykurovania a chladenia – “fan cooler” a ovláda rýchlosť ventilátora, čím dokáže regulovať teplotu izby.
Tepelný režim má spravidla 3 až 4 pracovné body:

 • izba nie je používaná – teplota sa udržuje na úrovni, ktorá šetrí energiu
 • izba je pridelená hosťovi – prechod na vyššiu teplotu, príprava na pracovný bod
 • hosť na izbe – pracovný bod. Tento stav sa rozpozná zasunutím karty do “power saver” za dverami čím sa zopne elektrický okruh izby a kontrolér nastaví izbovú teplotu
 • nočný režim obsadenej izby – je možné znížiť teplotu v nočných hodinách

Pužitím riadiacej jednotky HVAC sa zvyšuje komfort hosťa na izbe a šetrí sa energia potrebná na vykurovanie resp. chladenie hotelovej izby. Jednoduchý snímač karty “power saver” šetrí elektrickú energiu nakoľko odchodom hosťa z izby sa vypína elektrický okruh izby a nezostane svietiť žiarovka v kúpelni ani zapnutý televízor. Napájanie chladničky minibaru má samozrejme samostatné napájanie a riadiaca jednotka izby ho nevypína.

Hotelové parkovanie

LonPark je parkovací systém, ktorý je schopný pokryť potreby každej hotelovej prevádzky od jednoduchej vyhradenej parkovacej plochy až po zložité parkovanie veľkých hotelových komplexov. V závislosti od potreby prevádzkovateľa je možné systém upraviť na mieru a tak dosiahnuť aj cenovú dostupnosť parkovacieho systému. Výhodou LonPark systému je jeho otvorenosť a rozširovateľnosť takže ak sa zmenia potreby prevádzkovateľa je možné systém ľahko rozšíriť o nové zariadenia.

Podľa rozsahu systému je možné hotelový parkovací systé deliť na :

 • jednoduchý malý systém – automatický vjazd, výjazd na kartu a žetón
 • stredný systém s časovým parkovaním – vydávač parkovacích lístkov
 • rozsiahly systém s niekoľkými spoplatnenými a vyhradenými zónami

Jednoduchý parkovací systém – parkovací žetón

Pre menší hotel a penzión je parkovací systém potrebný najmä na ochranu parkovacej plochy len pre ubytovaných hostí a tržba z parkovania neubytovaných hostí nie je pre majiteľa až tak zaujímavá. Takýto malý parkovací systém je založený na voľnom vjazde pre každého s upozornením, že neubytovaný hosť musí pred výjazdom zaplatiť jednotný poplatok za parkovanie. Výjazdový žetón dostane na recepcii alebo v reštaurácii. Ubytovaný hosť môže v čase ubytovania odchádzať a vracať sa na základe svojej hotelovej karty. Po odhlásení sa z hotela dostane na recepcii žetón na posledný výjazd z parkoviska.

Stredný systém s časovým parkovaním – parkovací lístok

V prípade, že je hotelové parkovisko v oblasti, kde je o parkovanie veľký záujem a je dosť veľké na to aby postačilo pokryť potreby hotela ako aj náhodne parkujúcich je tržba z parkovania pre prevádzkovateľa hotela veľmi zujímavá. V takom prípade je potrebný vydávač parkovacích lístkov s časovou značkou vjazdu a spoplatnenie parkovania na základe času parkovania. Hotelový hosť si pri ubytovaní zaregistruje parkovací lístok na recepcii a ten mu umožní v čase ubytovania opúšťať a vracať sa na parkovisko. Parkovací systém mu rezervuje miesto pre návrat a hosť platí za parkovanie na základe počtu dní ubytovania. Stredný parkovací systém má vždy vydávač lístkov a výjazdový terminál. Úhrada parkovného je na recepcii hotela alebo v automatickej platobnej stanici.

Rozsiahly parkovací systém – parkovací lístok, spoplatnené zóny

V prípade veľkého hotela s veľkou parkovacou kapacitou dochádza často na delenie parkovania do rôznych parkovacích zón. Napríklad vonkajšia plocha, podzemná garáž, parkovanie zamestnancov, VIP parkovanie a podobne. Spoplatnenie jednotlivých zón sa môže líšiť a môžu mať samostatný cenník parkovania. Podobne prístup do jednotlivých zón je vyhradený len určitým skupinám klientov. Takýto systém má niekoľko vydávačov lístkov, výjazdové a prejazdové terminály, recepčné terminály a automatické platobné stanice.

Hotelový wellness

Hotelový wellness, vitálny svet, saunový svet sú dnes súčasťou väčšiny hotelov ale aj menších penziónov. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia poskytujú tieto služby aj neubytovaným návštevníkom. Aj menšie prevádzky potrebujú šatňu a často aj časovo obmedzený pobyt hostí. Časové vstupné umožňuje zvýšiť tržbu a neprekračovať kapacitu zariadenia.
Hotelový wellnes sa skladá z nasledovných častí :

 • elektronická šatňa so skrinkami pre návštevníkov
 • pokladňa pre zakúpenie vstupného, doplatky a platba za tovary a služby
 • vydávanie a odoberanie elektronických náramkov
 • bezhotovostný predaj v mokrej stope s platbou pri výstupe
 • doplatkové zóny riadené turniketmi – napríklad sauny

Elektronická šatňa – skrinky a zámky

Podľa veľkosti šatne dodávame on-line zámky alebo off-line zámky na šatňové skrinky. Pre hotelový wellness, spravidla s počtom skriniek menej ako 80, je vhodné používať cenovo dostupné off-line zámky, kde je ku každému zámku pridelený jeden elektronický náramok s RFID čipom. Takýto zámok je napájaný zo 4 AA baterii a jeho montáž aj použitie sú jednoduché. Pre väčšie hotelové komplexy so skrinkami nad 80 až 100 úložných miest doporučujeme už naše overené on-line zámky podobne ako pre aquaparky. KasComp dodáva šatňové skrinky z rôznych materiálov :
HPL skrinka L – “high pressure laminat” najvyššia kvalita, laminátová skrinka úplne odolná vode so životnosťou vyše 10 rokov. Estetické prevedenie ale tomu odpovedajúca cena
LTD skrinka – drevotrieska s polaminovaním, je cenovo dostupné riešenie do menej náročných priestorov, kde nie je priamy a trvalý styk s parou a vodou.
Plechová skrinka – najlacnejšie riešenie, kvalitné prevedenie, ale je nutné počítať s opotrebovaním a otermi, ktoré po dlhšom čase môžu spôsobiť hrdzavenie.

Pokladňa, recepcia wellness

Pokiaľ je vo wellness trvalá obsluha pre vydávanie plachiet a dohľad nad prevádzkou je vhodné do wellness umiestniť aj samostatnú pokladňu, ktorá je schopná vydávať a odoberať náramky návštevníkov, predávať vstupné a zúčtovať pobyt neubytovaných hostí. Ubytovaným hosťom sa vydávajú náramky po overení platnosti ich hotelovej karty a po prepojení ich hotelového účtu s náramkom sa prípadne platby za čerpanie tovarov a služieb vo wellness prenášajú automaticky na ich hotelový účet. Pokladňa uľahčuje prácu recepcii ale pre malé prevádzky sa môžu jej činnosti preniesť aj na recepciu
Bezhotovostný predaj, predaj tovarov a služieb