Online systém

Plná kontrola nad prístupmi do izby, okamžité zaznamenávanie prístupov

Prepojenie na hotelové systémy

Horec Assecco

Šetríč elektrickej energie

s oneskorením pri odchode

Indikácia stavu izby pre chyžné

označenie izieb, ktoré treba upratať