Adresa spoločnosti:

KasComp, spol. s r.o.

Na vrátkach 18
841 01 Bratislava 42
Slovenská republika

IČO: 17 336 708
IČ DPH: SK2020344975

servis: podabcpora@kascomp.sk
poruchy zariadení: +421 918 773 233

objednávky: objedabcnavky@kascomp.sk

tel: +421 917 751 490
e mail: kascabcomp@kascomp.sk