Elektronický systém obsluhy industriálneho parku zabezpečuje kompletný servis vstupov do parkov, počnúc riadením vstupov firemných parkovacích zón, zón pre hostí a pracujúci personál. Systém je prepojený aj na riadenie recepcie a vstupov pracovníkov do jednotlivých pracovísk, vrátane monitoringu prítomnosti a  času v jednotlivých zónach.