• prepojenie na hotelové softvéry
  • prepojenie na fitness systémy
  • prepojenie na kúpeľné systémy
  • prepojenie na wellness systémy
  • možné prepojenie na ľubovoľné systémy