LonPark je parkovací systém, ktorý je schopný pokryť potreby každej prevádzky od jednoduchej vyhradenej parkovacej plochy až po zložité parkovanie veľkých komplexov. V závislosti od potreby prevádzkovateľa je možné systém upraviť na mieru a tak dosiahnuť aj cenovú dostupnosť parkovacieho systému. Výhodou LonPark systému je jeho otvorenosť a rozširovateľnosť takže ak sa zmenia potreby prevádzkovateľa je možné systém ľahko rozšíriť o nové zariadenia.

Podľa rozsahu môžeme parkovacie systémy deliť na:

 • jednoduchý malý systém – automatický vjazd, výjazd na kartu a žetón
 • stredný systém s časovým parkovaním – vydávač parkovacích lístkov
 • rozsiahly systém s niekoľkými spoplatnenými a vyhradenými zónami

Malý parkovací systém je použitý pre garáže a malé parkoviská so stálou nízkou parkovacou prevádzkou bez nárazového zaťaženia. Nízka priepustnosť je spôsobená registračnou pokladňou na výstupe. Hociktorý vodič môže spomaliť premávku, napr. diskutovaním s operátorom parkoviska o probléme. Hlavné charakteristiky parkoviska:

 • samoobslužný vjazd – LnTD
 • parkovisko s menej ako 100 miestami
 • výjazd obsluhovaný operátorom
 • vodič platí zo svojho auta
 • výjazd s malou priepustnosťou

 

Príklad systému:

 • Lístok s čiarovým kódom pre príležitostne parkujúceho
 • Abonent použije Dallas Touch Memory ID
 • Pred výjazdom vodič platí v registračnej pokladni
 • Registračná pokladňa otvorí výjazdovú závoru
 • Dverné terminály riadia prístup do garáže
 • Len oprávnená osoba môže vstúpiť do garáže