Wellness

Posted · Add Comment

Hotelový wellness, vitálny svet, saunový svet sú dnes súčasťou väčšiny hotelov ale aj menších penziónov. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia poskytujú tieto služby aj neubytovaným návštevníkom. Aj menšie prevádzky potrebujú šatňu a často aj časovo obmedzený pobyt hostí. Časové vstupné umožňuje zvýšiť tržbu a neprekračovať kapacitu zariadenia. Hotelový wellnes sa skladá z nasledovných častí : elektronická šatňa so […]

Klimatizacia

Posted · Add Comment

Riadenie teploty v izbe – HVAC Rozšírením riadiacej jednotky izby, ktorá riadi prístup hosťa do izby o modul HVAC je možné po sieti LonWorks nastavovať a regulovať teplotu v izbe. Riadiaca jednotka priamo ovláda ventil teplej a studenej vody na jednotke vykurovania a chladenia – “fan cooler” a ovláda rýchlosť ventilátora, čím dokáže regulovať teplotu […]